Lucrări de diplomă, disertaţie

    Temele de cercetare în Laboratorul de Drumuri elaborate de studenţii din ciclul II-Master la lucrările de disertaţie, sunt diverse şi complexe fiind coordonate de majoritatea cadrelor didactice din Colectivul de Drumuri şi Căi Ferate.

Prof.dr.ing. Constantin ROMANESCU:
 
Prof.dr.ing. Elena Diaconu:
 
Prof.dr.ing. Mihai DICU:
 
Conf.dr.ing. Carmen RĂCĂNEL:

 • “Încercări dinamice pe mixturi asfaltice în laborator”
 • “Încercări la oboseală diametrală şi încercări triaxiale pe mixturi asfaltice în vederea corelării caracteristicilor obţinute”
 • “Influenţa temperaturii şi a nivelului de încărcare asupra comportării mixturilor asfaltice sub sarcini statice”
 • “Analiza potenţialului de ornieraj la mixturi asfaltice”
 • “Determinarea deformaţiilor permanente din încercări dinamice pentru mixturi asfaltice (metoda suedeză)”
 • “Aprecierea calităţii mixturii asfaltice pe baza caracteristicilor intrinseci ale materialului”
 • “Încercări la oboseală pe mixturi asfaltice – influenţa temperaturii şi a curbei granulometrice”
 • “Studii de oboseală a mixturilor asfaltice pe probe trapezoidale”
 • “Simularea acţiunii osiei de calcul asupra comportării îmbrăcăminţii asfaltice la deformaţii permanente
 • Reciclarea la cald in situ a mixturilor asfaltice pe drumul naţional DN24
 • Studiul proprietăţilor volumetrice ale mixturilor asfaltice folosind compactarea giratorie

 

Ş.l.dr.ing. Ştefan LAZĂR:

 • Utilizarea încercărilor de laborator pentru determinarea parametrilor de calcul necesari la dimensionarea structurilor rutiere suple
 • Utilizarea încercărilor de laborator pentru determinarea parametrilor de calcul necesari la dimensionarea ranforsărilor structurilor rutiere suple”
 • “Gestionarea exploatării sectoarelor experimentale RO LTPP din raza D.R.D.P. Constanţa”
 • “Studiul comportării în exploatare a sectoarelor experimentale RO LTPP din raza D.R.D.P. Bucureşti”

 

Ş.l.dr.ing. Adrian BURLACU:

 • “Influenţa materialelor antiderapante asupra stabilitatii structurale a mixturilor asfaltice”
 • “Influenţa gradului de compactare asupra caracteristicilor fizico-mecanice a mixturilor asfaltice”
 • “Influenţa dimensiunilor probelor asfaltice compactate la girocompactor asupra proprietăţilor volumetrice ale mixturilor asfaltice”
 • “Influenţa modului de compactare a probelor din mixtură asfaltică asupra unor carcateristici ale mixturilor asfaltice”
 • “Influenţa procentului de bitum asupra caracteristicilolor fizico-mecanice prin incercări dinamice”

Comments Off on Lucrări de diplomă, disertaţie