De excelenta

Laboratorul de Drumuri prin Catedra de Drumuri şi Căi Ferate a fost şi este implicat în activitatea de cercetare de excelenţă în urma câştigării mai multor competiţii lansate de-a lungul timpului de către Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică.

· CONTRACT nr. 3C1/2002 (nr. U.T.C.B.: 224/2002) Program AMTRANS

o Titlul contractuluiELABORAREA UNEI TEHNOLOGII INTEGRATE PMS/BMS PENTRU INVESTIGAREA, DIAGNOSTICAREA SI EXPERTIZAREA STARII TEHNICE A INFRASTRUCTURII RUTIERE IN VEDEREA STABILIRII PRIORITATILOR DE INTRETINERE SI DEZVOLTARE IN TERITORIU”,

o Beneficiar: Ministerul Educaţiei şi Cercetării – M.E.C.,

o Conducător Proiect: UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI

o Responsabil contract: Prof.dr.ing. Constantin ROMANESCU


· CONTRACT nr. 2C02/2002 (nr.U.T.C.B.: 224A/2002)– Program AMTRANS

o Titlul contractului: NOI SOLUŢII TEHNICE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA PERFORMANŢELOR MIXTURILOR ASFALTICE UTILIZÂND BITUMURI RUTIERE ADITIVATE CU HETEROCOMPUŞI

o Beneficiar: Ministerul Educaţiei şi Cercetării – M.E.C.

o Conducător Proiect: S.C. CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU MATERIALE MACROMOLECULARE ŞI MEMBRANE S.A.

o Partener Proiect: UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI

o Responsabil contract: Prof.dr.ing. Constantin ROMANESCU


· CONTRACT nr. 5C05/2003 (nr.U.T.C.B.: 334/2003) – Program AMTRANS

o Titlul contractului: SISTEM MOBIL CU FASCICULE LASER PENTRU CONTROLUL OPTIC ŞI ÎNREGISTRAREA STĂRII SUPRAFEŢELOR DE DRUM. MĂSURAREA DEFORMAŢIILOR MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII DESTINATE CĂILOR RUTIERE

o Beneficiar: Ministerul Educaţiei şi Cercetării – M.E.C.

o Conducător Proiect:

o Partener Proiect: UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI

o Responsabil contract: Prof.dr.ing. Constantin ROMANESCU


· CONTRACT nr. P-CD X1C15/2005 (nr. U.T.C.B.: 269/2005), Program C.E.E.X.

o Titlul contractului: METODĂ NEDISTRUCTIVĂ PENTRU EVALUAREA CARACTERISTICILOR STRATURILOR RUTIERE

o Beneficiar: Ministerul Educaţiei şi Cercetării – M.E.C.

o Conducător Proiect: UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI

o Responsabil contract: Prof.dr.ing. Constantin ROMANESCU

www.cfdp.utcb.ro/granturi/romanescu


· CONTRACT nr. P-CD X1C27/2006 (nr. U.T.C.B.: 376/2006), Program C.E.E.X.

o Titlul contractului: METODA DE TESTARE COMPLEXA A STRUCTURILOR RUTIERE COMPOZITE SI A MATERIALELOR COMPONENTE IN VEDEREA EVALUARII SI CERTIFICARII CONFORM NORMELOR EUROPENE

o Beneficiar: Ministerul Educaţiei şi Cercetării – M.E.C.

o Conducător Proiect: UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI

o Responsabil contract: Prof.dr.ing. Mihai DICU

www.cfdp.utcb.ro/granturi/dicu_mihai


· CONTRACT P-CD CEEX nr. 5/2005 (nr.U.T.C.B.: 270/2005), Program C.E.E.X.

o Titlul contractului: “TEHNOLOGII DE UTILIZARE ŞI RECIRCULARE INTENSIVĂ A ZGURILOR DIN OŢELĂRII, COMPONENTĂ A PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A SIDERURGIEI ÎN ROMÂNIA”

o Beneficiar: Ministerul Educaţiei şi Cercetării – M.E.C.

o Conducător Proiect: INSTITUTUL DE CERCETĂRI METALURGICE – ICEM SA BUCUREŞTI

o Partener Proiect: UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI

o Responsabil contract: Prof.dr.ing. Elena DIACONU


· CONTRACT nr. P-CD X1C17/2005 (nr. U.T.C.B.: 271/2005) Program C.E.E.X.

o Titlul contractului: “ÎMBRĂCĂMINŢI BITUMINOASE RUTIERE PERFORMANTE UTILIZÂND MIXTURI ASFALTICE COMPOZITE ÎN VEDEREA CREŞTERII SIGURANŢEI ÎN TRANSPORTUL DE SUPRAFAŢĂ”

o Beneficiar: Ministerul Educaţiei şi Cercetării – M.E.C.

o Conducător Proiect: S.C. CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU MATERIALE MACROMOLECULARE ŞI MEMBRANE S.A.

o Partener Proiect: UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI

o Responsabil contract: Conf.dr.ing. Carmen RĂCĂNEL


· CONTRACT NR. 178/2012 PROGRAM PARTENERIAT IN DOMENII PRIORITARE.

o Titlul contractului: STRUCTURI COMPOZITE DIN RASINI MATRICE BIOPOLIURETANICE SINTETIZATE DIN ULEIURI VEGETALE RANFORSATE CU FIBRE LIBERIENE (BIOCOMRAN)

o Beneficiar: UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR, A CERCETARII, DEZVOLTARII SI INOVARII,

o Partener 1 Proiect: Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

o Responsabil contract: Conf.dr.ing. Carmen RĂCĂNEL

Comments Off on De excelenta