Portofoliu

  • Normativ privind lucrări de întreţinere pentru remedierea degradărilor la îmbrăcăminţile rutiere bituminoase pe drumurile naţionale reabilitate-AND 576;
  • Normativ pentru întreţinerea drumurilor naţionale pe criterii de performanţă;
  • Încercări de laborator pe carote/ probe de mixtură asfaltică;
  • Analize de laborator pentru drumuri;
  • Studiul utilizării agregatelor de calcar la realizarea mixturilor asfaltice pentru stratul de bază;

No responses yet

Trackback URI |