Contact

LABORATORUL DE DRUMURI ŞI CĂI FERATE

Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

Bd. Lacul Tei 124, Sector 2 RO 020396 Bucureşti 38 ROMÂNIA

Tel.: + 40-21-2421208, Fax: + 40-21-2420781

www.utcb.ro

Persoane de contact:

· Ş.l.dr.ing. Adrian BURLACU – 0723.645.722

· prof.dr.ing. Mihai DICU -0744.863.025

· conf.dr.ing. Carmen RĂCĂNEL -0724.454.177

Trimite-ne un mail

Comments Off on Contact